افتتاح خانه نوآوری و فناوری استانبول

8 اسفند 1400

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف صادرات کسبُ و کارهایِ دانش بنیان و صنایع خلاق و فناورایرانی و ایجاد شبکه ارتباطی موثر بین شرکت های ایرانی و بازار های خارجی  اقدام به راه اندازی و افتتاح خانه های نوآوری در کشور های روسیه، سوریه، چین و کنیا با نام (آی هیت )کرده است.

تشکیل هاب صادراتی در کشور های دیگر به منظور گسترش شبکه ی نوآوری و فناوری ایران در جهت افزایش ارز آوری و ایجاد اشتغال, آشنا شدن دنیا با آخرین توانمندی های صنایع خلاق در ایران, تسهیل تبادلات فناورانه بین ایران از جمله ماموریت های این معاونت در ایجاد این خانه های نوآوری و فن آوری می باشد.

خانه نوآوری و فن آوری استانبول - مشارکت(ریتون – تناوب)

 

خانه نوآوری و فناوری استانبول که با سرمایه گذاری بخش خصوصی (مشارکت ریتون – تناوب )و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ هشتم اسفند ماه 1400شروع به کارخواهد  نمود و در فضایی بالغ بر 500 متر مربع در بهترین نقطه تجاری استانبول و بر اساس استانداردها و انتظارات بین المللی برای اولین بار در کنار یکی از موثر ترین اکوسیستم‌های نوآوری استانبول ایجاد شده است تا دسترسی شرکت‌ها و استارتاپ‌های ایرانی به شرکت‌ها، سرمایه گذاران، شتاب دهنده‌ها و تیم‌های کشور ترکیه و اروپا  به ساده ترین شکل ممکن مقدور باشد.

این خانه که بعد از کشورهای روسیه، سوریه، چین و کنیا به عنوان پنجمین زیرساخت صادراتی دانش محور مورد حمایت معاونت قرار گرفته است با ایجاداکو سیستم نوآوری و  شبکه های تعاملی و ارائه خدمات استقرار و اسکان  نظیر «تامین فضای کار اختصاصی و اشتراکی»، «تامین زیست بوم نوآوری ایرانی در استانبول» و «زیرساخت برگزاری جلسه‌ و سمینار»، و ارائه خدمات حمایتی مانند «تحقیقات بازار و بازاریابی و مشاوره حقوقی و مالی  به شرکت‌های دانش بنیان و خلاق» سعی در تسهیل حضور و صادارت شرکت‌ها و محصولات ایرانی به ترکیه و ازطریق خاک ترکیه را دارد.